Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

Obveščamo vas, da je od danes, 29. 2. 2024, objavljen Razpis za vpis v vrtec za šolsko leto 2024/2025. 

Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati najkasneje do petka, 15. marca 2024. 

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2024/2025 (torej v času od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025) boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

 Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drugi in tretji vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, in v okviru tega vrtca do tri enote. V primeru, da bo vlog v vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce Mestne občine Krško.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dobite na spletni strani OŠ Podbočje ter na spletni strani Mestne občine Krško. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole vsak dan do 14. ure ali pa jo pošljete priporočeno po pošti na zgoraj omenjeni naslov.

Vsebina razpisa

Vloga za vpis v vrtec za šolsko leto 2024/2024

Vloga za vpis v vrtec za šolsko leto 2024/205 pdf

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07/49 77 030 ali napišite na elektronski naslov: darinka.tomazin@guest.arnes.si.

Lepo pozdravljeni,

Darinka Tomažin, pomočnica ravnateljice

 

Opomba:

51.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih govori, da vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.

Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

Dostopnost