Za zemljevid poti kliknite: tukaj.

»Kdor je v naši fari rojen, ta je pravi veseljak, sred vinogradov in cvička človek mora biti tak.«  Tako nas nagovori besedilo v pesmi Podbočje, Podbočje, ki jo imajo domačini za himno Podbočja, pogled na okoliške griče pa potrdi dejstvo, da smo v deželi, kjer ima vinogradništvo bogato tradicijo.

V preteklosti je veljalo, da nisi pravi gospodar, če nimaš vinograda, zato je na tem območju veliko manjših vinogradov, ob katerih so nastajali vinski hrami in zidanice. Na območju Starega Gradu in Bočja naj bi jih bilo okoli 200. Nekateri so ohranili svojo podobo vse do danes, drugi so spremenjeni v bivalne vikende, nekateri tudi že v stanovanjske hiše. 

Čeprav se v zadnjih letih število vinogradov zmanjšuje, v njih še vedno najdemo trte, ki rodijo grozdje, iz katerega vinogradniki pridelujejo cviček. Osnova je žametna črnina, ki ji dodajajo modro frankinjo in tri bele sorte – kraljevino, laški rizling in plavec. Zaradi nižje vsebnosti alkohola in prijetnega okusa ima cviček posebno mesto med vini. Tako kot slovi Dolenjska po cvičku, so Dolenjci poznani po svoji gostoljubnosti in domačnosti.

ZANIMIVOSTI

NALOGA

IZZIV

TRIM STEZA

Dostopnost