V 1. razredu smo zavzeto pristopili k letošnji prednostni nalogi šole – Jaz in ti skupaj gradiva boljše šolske dni. V mesecu septembru in oktobru je bil poudarek na vsakodnevni rabi pozdravov znotraj in zunaj šole. S prednostno nalogo sva učence seznanjali pri urah slovenščine, kjer so učenci spoznavali in usvajali načela vljudnega pogovarjanja – pozdravljanje. Preko zgodbic, v katerih nastopata lika Lili in Bine smo se pogovarjali o pozdravljanju. Vse to smo nadgradili z igro vlog, kjer so učenci morali prikazati pozdravljanje. Pri likovni umetnosti smo izdelali velike napise s tremi pozdravi DOBRO JUTRO, DOBER DAN in NASVIDENJE, ki krasijo vhod v učilnico 1. razreda.

V tem šolskem letu bodo učence, starše in vse, ki bodo vstopali v učilnico opominjali na dosledno rabo pozdravov. Da bi jih čimbolj ozavestili, smo se naučili še pesmico Dobro jutro sonce, dobro jutro dan.

Zapisali: Suzana Mlakar Pavlovič in Anuša Ajster

Dostopnost