Spoštovani starši,

glede na okrožnico MIZŠ, št. 6030-1/2020/106, z dne 10. 12. 2020, vas obveščamo, da je Vlada RS zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, in sicer do uveljavitve novega odloka. To pomeni, da bomo še vedno izvajali le nujno varstvo v enakem obsegu, kod do sedaj.

V primeru, da se vam pojavi potreba po nujnem varstvu, vas prosimo, da nam le to sporočite na elektronski naslov: darinka.tomazin@guest.arnes.si. Ob prihodu otroka prinesite s seboj potrdilo delodajalca (oba starša) in izjavo o zdravstvenem stanju otroka.

Starši, ki nujnega varstva ne potrebujete, boste oproščeni plačila vrtca.

V kolikor bomo v naslednjih dneh pridobili nove informacije o delovanju vrtca, vas bomo o tem obvestili.

Želimo vam prijeten december in ostanite zdravi,

Darinka Tomažin, pomočnica ravnatelja za vrtec

Dostopnost