Spoštovani starši!

V skladu z veljavno zakonodajo se lahko Šolskemu skladu Osnovne šole Podbočje nameni do največ 0,3 % dohodnine (sklep o določitvi upravičencev do donacij v letu 2022, Ur. l. RS, št. 125/22 z dne 30. 9. 2022).

Če se boste odločili in del dohodnine donirali v naš šolski sklad, vas vabimo da izpolnite obrazec »zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«.

Obrazec je dostopen na šolski spletni strani v zavihku »organizacija«/»zakonodaja in obrazci« in na portalu eDavki ter na povezavi: obrazec – zahteva za namenitev dela dohodnine.

Donirana sredstva bodo namenjena pomoči učencem in otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij za financiranje nadstandardnih programov, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva se lahko namenijo tudi za nakup nadstandardne opreme za zviševanje standarda pouka in nakup didaktične opreme za otroke vrtca.

Če želite del dohodnine nameniti v naš šolski sklad, lahko izpolnjen obrazec vrnete v šolo in bomo mi poskrbeli, da bo pravočasno posredovan finančnemu uradu.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in donacije že vnaprej.

Lepo Vas pozdravljamo.                                                                  

Andrej Lenartič, ravnatelj

Dostopnost