Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe Ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost fizično v vrtcih in šolah ne bo izvajala.

Pouk bo v času od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 organiziran na daljavo.

Za učence od 1. do 5. razreda bodo gradiva pripravile razredničarke, ki poučujejo v posameznih oddelkih. V pripravo gradiv se bodo vključili tudi ostali strokovni delavci, ki posegajo v delo posameznega oddelka.

Za učence od 6. do 9. razreda bodo strokovni delavci, ki v teh oddelkih poučujejo pripravili gradiva, ki jih bodo posredovali posameznim razrednikom do torka, 17. 3. 2020 in do torka, 24. 3. 2020.

Razredniki bodo vso prejeto gradivo (navodila za delo, internetne povezave, E-gradiva, povezave do i-učbenikov, razne predstavitve in podobno) posredovali na vašo elektronsko pošto najkasneje  do 12. ure posameznega torka.

Strokovni delavci šole bodo dosegljivi na službenih elektronskih naslovih za morebitna Vaša vprašanja.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.

 

Andrej Lenartič, prof.

ravnatelj

 

Dostopnost