V skupini Metuljčki imamo prijatelje iz skupine Pingvini vrtca Jožefe Maslo v Ilirski Bistrici,  otroci so stari od tri do štiri leta. Spoznali smo se v okviru projekta »Pomahajmo v svet«, ki ga izvaja Fini zavod v Radečah. Vsak mesec izvajamo različne dejavnosti, ki se nanašajo na pet prstov. Vsak prst predstavlja eno temo, ki so nam jo določili. Prav tako za vsak omenjen prst dodajamo fotografije na skupno aplikacijo »My Hello«, tako da naši prijatelji lahko spremljajo naše delo.  Ko je bilo v vrtcu samo nujno varstvo, so starši skupaj z otroki izvedli prvi prst na temo »To sem jaz«, v vrtcu pa smo izvedli samo nekaj dejavnosti, da smo se lahko predstavili prijateljem. Nato pa smo izvedli še dve temi, in sicer »Jaz in moja družina« in »Jaz in moj vrtec«. Za vsak omenjen prst smo se videli in slišali preko video konference s prijatelji. Pred vsakim klicem sva s Tatjano otroke pripravili, da so aktivno sodelovali in samostojno predstavili temo. Moram zapisati, da otroci z veseljem pomagajo in prispevajo svoj delež. Zdaj nas čaka raziskovanje našega kraja, saj je to naslednja tema. Nekaj fotografij smo že posneli in utrdili naše znanje o Podbočju. Komaj čakamo, da bomo naš kraj predstavili prijateljem in pozorno poslušali njihovo predstavitev. Do takrat pa nasmejani in vedoželjni mahamo v svet.

Ksenija Satler, vzgojiteljica

Dostopnost