V četrtek, 28. 3. 2024, je potekal kulturni dan za učence od 4. do 7. razreda v okviru prednostne naloge JAZ SEM V REDU IN TI SI V REDU. 

Učenci 4. in 5. razreda so imeli delavnice v okviru projekta NEON, na katerih so spoznali, kaj je spletno nasilje in kako ravnati ob pojavu le – tega. Imeli so tudi delavnico o razumevanju in sprejemanju drugačnosti. V 4. razredu so nekaj časa namenili tudi pogovoru o sprejemanju odgovornosti za lastna dejanja in vedenja. V 5. razredu pa so se pogovarjali še o pomenu čustev in dobrem sodelovanju med sošolci. 

V 6. razredu so čas namenili pogovoru o samopodobi, medsebojnih odnosih, ustvarjali drevo uspešnosti ter imeli delavnico na temo čustev.  

Učenci 7. razreda so imeli delavnice v okviru projekta NEON, kjer so spoznali kaj je nadlegovanje in spolno nasilje. Poleg tega so imeli tudi delavnico o sprejemanju in razumevanju drugačnosti ter pogovor na temo medosebnih odnosov in čustev. 

Alenka Košak 

Dostopnost