so zelo ustvarjalne, pridne, igrive, pomagajo pri hišnih opravilih, so veliko zunaj.

Pogrešajo prijatelje pri igri in tudi vzgojitelje.

Nekaj Mavric se je v novembru udeležilo Zoom srečanja, ki sem ga pripravila, da so se otroci med seboj videli. Skupaj smo ponovili bibarije in drugošolec Sven Mirt jim je zaigral na kitaro pesem o Dedku mrazu.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Dostopnost