google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Podatki o učencih

razred M Ž skupaj učenci v OPB
 1. 10 7 17 17
 2. 6 11 17 17
3. 12 5 17 17
 4. 6 10 16 16
 5. 14 9 23 23
skupaj 1.–5. 48 42 90 90
6. 9 7 16  
7. 4 14 18
 8. 8 6 14
9. 6 7 13
skupaj 6.–9. 27 34 61
vsi skupaj 75 76 151