google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Šolski sklad

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, zbiranja odpadnega papirja, prispevkov staršev in drugih virov. Namen sklada je sofinanciranje dejavnosti in potreb posameznega razreda na šoli in skupin v vrtcu. V šol. letu 2017/2018 smo največ sredstev namenili za subvencioniranje prevozov učencev šole in otrok vrtca na dneve dejavnosti in ekskurzije, nakup didaktičnih sredstev in učnih pripomočkov ter za plačilo gledališke predstave za otroke vrtca, plačilo ogleda filma Košarkar naj bo na šoli ter prispevke za nekatera šolska tekmovanja iz znanj. Predsednica šolskega sklada je Jasmina Sanković. Starši se boste lahko za prostovoljni prispevek odločili na razrednem roditeljskem sestanku.

 

Zloženka

Zapisnik 2. seje Upravnega odbora šolskega sklada, 26. 2. 2019

Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada z dne 5. 11. 2018

Finančno poročilo šolskega sklada 1.1.2018 do 31.12.2018

Poročilo šolskega sklada od 1.1. do 31.8.2018