google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ ter svet šole, ki ga sestavljajo:

- predstavniki ustanovitelja,
- predstavniki staršev,
- predstavniki delavcev šole.