google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Projekti (Vrtec)

Vse skupine bodo vključene v naslednje projekte:

Album otroka (Otroci ob koncu šolskega leta dobijo mapo z zanimivi dogodki v vrtcu. V mapi so različni zapisi, risbice, fotografije …)

Bralni Palček (Cilj projekta je spodbujati razvoj jezikovnih zmožnosti in bogatiti besedni zaklad.)

Varno s soncem (Cilj projekta je ozaveščati otroke in starše o škodljivosti sončnih žarkov.)

Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom (Pod okriljem ZPM Krško bomo sodelovali v okoljevarstvenem projektu, kjer bomo imeli možnost sodelovanja med vrtci v Posavju.)

- Tradicionalni slovenski zajtrk – Dan slovenske hrane

V petek, 16. 11. 2018, smo imeli na šoli tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci so imeli na razpolago zdrav domač zajtrk, in sicer: eko jabolko, domače maslo, domače mleko, lokalni kruh in domač šolski med.  V jedilnici je bila pripravljena razstava (panj, različne vrste meda, slikovno gradivo…). Obiskali so nas čebelarji iz čebelarskega društva Kostanjevica na Krki in nam predstavila življenje in delo čebelarja. Ob koncu smo se posladkali z medenimi piškoti.

 

Projekti, ki se bodo izvajali različno po skupinah:

Gibalni športni program – Mali sonček (Projekt poteka od 2. leta dalje. Cilj je spodbuditi otroke k aktivnemu preživljanju prostega časa.)

Pasavček (Otroci bodo spoznali namen in pomen različnih vrst otroških avto sedežev.)

Simbioza giba z dedki in babicami (Glavnic cilj je medgeneracijsko druženje.)

Tek podnebne solidarnosti (Glavni namen teka je, da otroci tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.)

Zdravje v vrtcu (Cilji projekta so: ozaveščanje dejavnikov tveganja, razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje in promocija zdravega načina življenja.)

- Gozdni vrtec (Cilji projekta so: spodbujanje kreativnosti, inovativnosti, radovednosti, sodelovanje in odličnost.) Vzgojitelji bodo izvajali gozdno pedagogiko v gozdu.