google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Mediacija

KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je sporazumno reševanje sporov. Pri tem pomaga mediator, s pomočjo različnih tehnik in veščin. Ločimo med šolsko in vrstniško mediacijo. Šolsko mediacijo izvaja strokovni delavec na šoli, vrstniško pa učenci sami.

KATERI SO POZITIVNI UČINKI MEDIACIJE?

- spodbujanje pozitivne komunikacije
- uči mirnega soočanja z razlikami in drugačnostjo
- privzgaja otrokom občutek za pravičnost
- razvijanje spoštovanja
- zmanjšanje nasilja

KATERA SO NAČELA MEDIACIJE?

- mediacija je vedno prostovoljna
- vsebina je vedno zaupna, razen če gre za zlorabo ali druge hude oblike nasilja
- mediator je nepristranski
- mediator ne svetuje in ne presoja
- udeleženci v sporu sami poiščejo rešitev, s katero se strinjata obe sprti strani

KAJ PRIDOBIŠ S TEM, KO POSTANEŠ ŠOLSKI MEDIATOR?

- pomagaš reševati konflikte med učenci
- uriš se v samostojnem reševanju konfliktov
- razvijaš sposobnosti aktivnega poslušanja
- razvijaš sposobnosti pogajalskih veščin
- osebnostna rast in razvoj
- pridobljeno znanje iz mediacije lahko uporabiš tudi v konfliktnih situacijah v zasebnem življenju