google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Roditeljski in govorilne

Staršem in delavcem šole je osnovni cilj napredek in uspešnost otroka. Temu je namenjeno obojestransko sodelovanje. Razredniki bodo starše obveščali o otrokovem  šolskem delu in uspehih  ter morebitnih učnih, vedenjskih in drugih težavah ter o roditeljskih sestankih, predavanjih, projektih in dejavnostih v šoli. Starše otrok pa prosimo, da redno spremljate otrokovo delo v šoli.

Govorilne ure (GU):

- med 15.00 in 17.00 (od 1. do 5. r.) in

- med 15.30 in 17.30 (od 6. do 9. r.) ter roditeljski sestanki (RS) so predvideni po naslednjem programu: 

datum GU / RS
11. september RS
23. oktober GU
11. december GU
15. januar GU
11.–15. februar RS
2. april (3. – 9. r.); 4. april (1. in 2. r.) GU
14. maj GU, RS za 4., 5., 9.
10.–14. junij RS, GU

V primeru sprememb terminov vas bomo o tem obvestili. Skozi vso šolsko leto so po predhodnem dogovoru z učiteljem možne tudi individualne govorilne ure.