google-site-verification: googledc68920579b21f39.html

Šolska prehrana

V šolski kuhinji se pripravlja hrana za otroke vrtca (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica) in učence šole (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica). Tedenski jedilnik se nahaja v jedilnici in na spletni strani šole.

V šolskem letu 2018/2019 bomo še vedno izvajali šolsko shemo, v kateri se bo učencem kot dodaten brezplačni obrok v šoli razdeljevalo sadje, zelenjava ter mleko in mlečni izdelki.

Šola bo učencem v sklopu šolske sheme enkrat tedensko razdeljevala predvsem sveže sadje in zelenjavo, v manjši meri pa tudi predelano sadje in zelenjavo (suho sadje).

Učencem bomo v sklopu šolske sheme enkrat tedensko razdeljevali še mleko, v manj kot polovici razdelitev pa tudi mlečne izdelke, ki bodo brez dodatkov, kot so sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci okusa …). Šola se je prijavila na razpis za izvajanje šolske sheme. Obvestilo o izbiri bomo prejeli v sredini septembra oz. začetku oktobra.

Cene posameznih obrokov:

obrok cena v €
dopoldanska malica 0,80
popoldanska malica 0,30
kosilo: 1.–3. r. 1,55
kosilo: 4.–6. r. 1,80
kosilo: 7.–9. r. 2,00
kosilo – dnevno naročilo + 0,15

 

Otroci v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju lahko dodatno naročijo zajtrk ali popoldansko malico.

V kolikor imajo starši veljavno odločbo o otroškem dodatku, ni potrebno oddajati vloge za subvencionirano prehrano na centru za socialno delo. V nasprotnem primeru vlogo vložijo.

Učenci lahko uveljavljajo naslednje pravice:

¥  Subvencija za malico: polna subvencije za malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

¥  Subvencija za kosilo: v celoti pripada učencem iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS .

Prehrano lahko odjavite po telefonu: 07 49 77 030. Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi  na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.00.

V šolski kuhinji pripravljajo hrano kuharice Mateja Drobnič, Jožica Stipič in Jožica Barbič. Vodja šolske kuhinje je Darinka Tomažin.